Opublikowano

Zaokrąglanie liczb w Excelu do dwóch miejsc dziesiętnych

[button link=”http://szkolenieexcel.waw.pl/tag/zaokraglanie/” color=”orange”]zobacz wszystkie wpisy na temat zaokrąglania liczb w Excelu[/button]

Opis

W celu zaokrąglenia liczby w Excelu np. do dwóch, trzech lub zera miejsc dziesiętnych (po przecinku), należy posłużyć się formułą ZAOKR. Formuła ta należy do grupy funkcji Matematycznych i Trygonometrycznych.

zaokr excel

Zasada zaokrąglania

Formuła ZAOKR działa według następującej reguły. Liczby od 0 do 4 zaokrąglane są w dół, liczby od 5 do 9 zaokrąglane są w górę.

Przykład zasady zaokrąglania przy pomocy formuły ZAOKR w Excelu

Zaokrąglij liczbę 3,25378 do jednego miejsca dziesiętnego. W każdym kolejnym kroku podczas zaokrąglania brana jest po uwagę ostatnia cyfra w liczbie. Jeżeli ostatnia cyfra liczby jest równa lub większa od 5 to wtedy przedostatnia cyfra jest zwiększana o 1 podczas zaokrąglana. Jeżeli natomiast ostatnia cyfra jest mniejsza od 5, wtedy przedostatnia cyfra nie jest zmieniana podczas zaokrąglania, można wtedy powiedzieć, że liczba jest zaokrąglona w dół.
Poniższa tabela krok po kroku pokazuje proces zaokrąglania liczby do jednego miejsca dziesiętnego.

Excel zasada zaokrąglania

Jeżeli chcielibyśmy zaokrąglić liczbę z przykładu do wartości całkowitej to w wyniku otrzymalibyśmy liczbę 3.

Argumenty funkcji

Formuła ZAOKR posiada dwa argumenty.

Liczba – w polu tego argumentu należy podać liczbę, którą chcemy zaokrąglić lub adres komórki do której ta liczba jest wpisana.

Liczba cyfr – w to pole należy do ilu miejsc po przecinku chcemy zaokrąglić naszą liczbę. Np. wpisując 2 informujemy Excela, że chcemy zaokrąglić liczbę do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli wpiszemy 0 to Excel zaokrągli liczbę do liczby całkowitej, czyli do zera liczb po przecinku.

zaokr argumenty

Przykład 1

Liczby z poniższej tabeli należy zaokrąglić do dwóch miejsc dziesiętnych.

liczby do zaokrąglenia ZAOKR EXCEL

Do komórki B2 wstaw formułę ZAOKR. Argumenty formuły będą wyglądały następująco:

Liczba – kliknij na komórkę A2. W ten sposób wskażesz wartość do zaokrąglenia.

Liczba cyfr – wpisz liczbę 2.

excel ZAOKR uzupełnione argumenty

Kliknij przycisk OK i skopiuj formułę. Kolumna B zawiera wyniki formuły – liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Nawet jeżeli przy pomocy formatowania komórek spróbujesz zwiększyć liczbę miejsc dziesiętnych na trzecim, czwartym itd. miejscu dziesiętnym będą same zera.

Excel zaokrąglanie liczb

[button link=”http://szkolenieexcel.waw.pl/tag/zaokraglanie/” color=”orange”]zobacz wszystkie wpisy na temat zaokrąglania liczb w Excelu[/button]