Zaokrąglanie liczb w Excelu do dwóch miejsc dziesiętnych

zobacz wszystkie wpisy na temat zaokrąglania liczb w Excelu

Opis

W celu zaokrąglenia liczby w Excelu np. do dwóch, trzech lub zera miejsc dziesiętnych (po przecinku), należy posłużyć się formułą ZAOKR. Formuła ta należy do grupy funkcji Matematycznych i Trygonometrycznych.

zaokr excel

Zasada zaokrąglania

Formuła ZAOKR działa według następującej reguły. Liczby od 0 do 4 zaokrąglane są w dół, liczby od 5 do 9 zaokrąglane są w górę.

Przykład zasady zaokrąglania przy pomocy formuły ZAOKR w Excelu

Zaokrąglij liczbę 3,25378 do jednego miejsca dziesiętnego. W każdym kolejnym kroku podczas zaokrąglania brana jest po uwagę ostatnia cyfra w liczbie. Jeżeli ostatnia cyfra liczby jest równa lub większa od 5 to wtedy przedostatnia cyfra jest zwiększana o 1 podczas zaokrąglana. Jeżeli natomiast ostatnia cyfra jest mniejsza od 5, wtedy przedostatnia cyfra nie jest zmieniana podczas zaokrąglania, można wtedy powiedzieć, że liczba jest zaokrąglona w dół.
Poniższa tabela krok po kroku pokazuje proces zaokrąglania liczby do jednego miejsca dziesiętnego.

Excel zasada zaokrąglania

Jeżeli chcielibyśmy zaokrąglić liczbę z przykładu do wartości całkowitej to w wyniku otrzymalibyśmy liczbę 3.

Argumenty funkcji

Formuła ZAOKR posiada dwa argumenty.

Liczba – w polu tego argumentu należy podać liczbę, którą chcemy zaokrąglić lub adres komórki do której ta liczba jest wpisana.

Liczba cyfr – w to pole należy do ilu miejsc po przecinku chcemy zaokrąglić naszą liczbę. Np. wpisując 2 informujemy Excela, że chcemy zaokrąglić liczbę do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli wpiszemy 0 to Excel zaokrągli liczbę do liczby całkowitej, czyli do zera liczb po przecinku.

zaokr argumenty

Przykład 1

Liczby z poniższej tabeli należy zaokrąglić do dwóch miejsc dziesiętnych.

liczby do zaokrąglenia ZAOKR EXCEL

Do komórki B2 wstaw formułę ZAOKR. Argumenty formuły będą wyglądały następująco:

Liczba – kliknij na komórkę A2. W ten sposób wskażesz wartość do zaokrąglenia.

Liczba cyfr – wpisz liczbę 2.

excel ZAOKR uzupełnione argumenty

Kliknij przycisk OK i skopiuj formułę. Kolumna B zawiera wyniki formuły – liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Nawet jeżeli przy pomocy formatowania komórek spróbujesz zwiększyć liczbę miejsc dziesiętnych na trzecim, czwartym itd. miejscu dziesiętnym będą same zera.

Excel zaokrąglanie liczb

zobacz wszystkie wpisy na temat zaokrąglania liczb w Excelu