Opublikowano

Jak zaznaczyć wszystkie komórki zawierające formuły

Czasami podczas pracy w Excelu może zdarzyć się sytuacja wymagająca zaznaczenia w arkuszu wszystkich komórek zawierających formuły. Np. podejrzewamy, że w raporcie ktoś wstawił formułę zamiast wartości, lub przed wysłaniem raportu chcemy upewnić się, że we wszystkich komórkach wpisane są tylko formuły.

Poniższa tabela zawiera zarówno stałe jak i formuły, naszym zadaniem jest wyróżnić kolorem czerwonym wszystkie komórki, do których zostały wpisane formuły. W tym cel wykorzystamy narzędzie Przejdź do specjalnie.

przejdz do specjalnie tabela

  1. Zaznacz tabelę (zakres danych) od komórki A1 do komórki C14
  2. Na wstążce programu przejdź do karty Narzędzia Główne i kliknij ikonkę Znajdź i zaznacz, a następnie z listy wybierz pozycję Przejdź do – specjalnie.
    znajdź i zaznacz przejdź do specjalnie
  3. Na ekranie pojawi się okienko Przejdź do – specjalnie. Z pośród wszystkich dostępnych opcji wybierz Formuły, a następnie kliknij OK.okno przejdź do specjalnie excel
  4. W tabeli zostaną zaznaczone tylko komórki zawierające formuły.excel tabela z formułami
  5. Na koniec wystarczy zmienić kolor wypełnienia komórek i kolor czcionki. Pamiętaj, aby nie klikać przed zmianą koloru wypełnienia i koloru czcionki na komórki w arkuszu, gdyż zaznaczenie zniknie.

Poniższy rysunek przedstawia efekt pracy, tabelę w Excelu z zaznaczonymi na czerwono komórkami, które zawierają formuły.

excel tabela zaznaczone komórki zawierające formuły

Oprócz metody z wywoływaniem okienka Przejdź do – specjalnie można skorzystać z krótszej drogi i kliknąć na liście ukrytej pod ikonką Znajdź i zaznacz pozycję Formuły. Efekt będzie taki sam jak poprzednio, zostaną zaznaczone tylko te komórki w tabeli, które zawierają formuły.excel znajdź i zaznacz formuły