Opublikowano

Zapisz jako … skrót klawiaturowy

W celu zapisania pliku pod inną nazwą bez utraty oryginalnej wersji pliku wiele osób w celu wywołania okienka Zapisywanie jako klika plik, następnie zapisz, zapisz jako. Wywołanie tego okienka wymaga sporo klikania, wystarczy jednak na klawiaturze wcisnąć tylko jeden przycisk – F12.

F12