Opublikowano

Dodawanie i usuwanie komórek z zaznaczonych zakresów

Każdy z nas potrafi zaznaczać komórki w Excelu za pomocą myszko albo klawiatury. Niesąsiadujące zakresy zaznaczane są przez przytrzymanie na klawiaturze przycisku Ctrl. Co jedank zrobić, gdy do istniejących już zaznaczonych obszarów należy dodać nowe, lub usunąć niechciane zaznaczone zakresy lub chemy zapamiętać zaznaczone już zakresy, żeby dodając nowe przez przyadek nie utracić istniejących.

W celu stosujemy opcję rozszerzonego zaznaczania. W celu uruchomienia tego trybu należy na klawiaturze wcisnąć przyciski Shift F8.

Zaznaczanie dodatkowych zakresów komórek

W celu dodania do zaznaczonego zakresu nowych niesąsiadujących ze sobą zakresów komórek należy:

  1. Zaznaczyć pierwszy zakres komórek (jeżeli nie był wcześniej zaznaczony).
  2. Na klawaiturze wcisnąć klawisze Shift F8.
  3. Zaznaczyć kolejne zakresy przy użyciu myszki lub klawiatury.
  4. Aby wyłączyć zapamiętanie zaznaczonych komórek na klawiaturze ponownie należy wcisnąć przyciski Shift F8 lub przycisk Esc.

Usuwanie zbędnego zaznaczenia

Jeżeli chcemy usunąć zaznaczenie z niektórych komórek, pozostawiając inne komórki zaznaczone należy:

  1. Na klawaiturze wcisnąć klawisze Shift F8.
  2. W ramch zaznaczonego zakresu przy użyciu myszki lub klawiatury wybrać komórki, które nie mają być zazanczone.
  3. Wyłączyć tryb rozszerzonego zaznacznania wciskając na klawiaturze przyciski Shift F8 lub przycisk Esc.