Opublikowano

Jak porównać tabele w Excelu za pomocą formatowania warunkowego

[sg_popup id=1]
Często użytkownicy Excela zastanawiają się jak porównać dwie tabele lub listy. W Excelu na porównywanie wartości z dwóch tabel lub list istnieje wiele sposobów. Jednym z nich zastosowanie opcji wyróżniana duplikatów za pomocą formatowania warunkowego.
Rozwiązanie to działa tyko jeżeli porównywane listy lub tabele znajdują się w tym samym arkuszu.
1. Zaznacz Listę 1 znajdującą się w kolumnie A.
2. Przytrzymaj na klawiaturze przycisk CTRL i zaznacz Listę 2 znajdującą się w kolumnie B.
Tak jak przedstawiono to na poniższym rysunku.

porównywanie list excel
3. Na Wstążce programu przejdź do karty Narzędzia główne.
4. Wybierz Formatowanie warunkowe.1
5. Przejdź do pozycji Reguły wyróżniania komórek.2
6. Z bocznego menu wybierz Duplikujące się wartości.3

jak porownac dwie tabele w excelu
7. Aby wyróżnić na listach powtarzające się elementy w okienku Duplikujące się wartości na liście znajdującej się w lewej części okienka wybierz opcję Zduplikowane.
8. Korzystając z listy znajdującej się w prawej części okienka ustaw sposób formatowania komórek.

duplikujace sie wartosci
9. Zakończ pracę klikają przycisk OK.
10. W efekcie na obu listach zostaną wyróżnione komórki zawierające te same elementy.

duplikaty

[related_posts limit=”5″]

Opublikowano

Efektywna stopa procentowa, czyli jak porównywać lokaty bankowe za pomocą Excela

[sg_popup id=1]
Efektywna stopa zwrotu, informuje o ile procent zwiększa się wartość kapitału w ciągu roku. Efektywna roczna stopa oprocentowania w przeciwieństwie do nominalnej stopy procentowej (podawanej przez bank) pozwala na łatwe porównywanie różnych warunków oprocentowania oferowanego przez banki. Efektywna stopa zwrotu podczas porównywania oprocentowania lokat pozwala zapomnieć o wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu okresu.

Wzór na efektywną stopę zwrotu jest następujący

efektywna stopa procentowa wzor

gdzie:

ref – efektywna roczna stopa oprocentowania

rk – nominalna stopa oprocentowania

k – liczba okresów kapitalizacji w ciągu roku

 

Aby obliczyć efektywną stopę zwrotu korzystając z Excela należy użyć formułę EFEKTYWNA. Formuła ta należy do grupy formuła Finansowych.

formuły finansowe excel

W oknie argumentów formuły EFEKTYWNA należy podać dwa argumenty:

 • nominalną stopę oprocentowania,
 • ilość okresów kapitalizacji w ciągu roku, przy czym liczba okresów musi być równa lub większa od 1, w przeciwnym razie funkcja zwróci błąd #LICZBA!.

Argumentami mogą być wartości liczbowe lub adresy komórek zawierające te wartości.

Sposób na ustalenie ilości okresów kapitalizacji w ciągu roku przedstawia poniższa tabela

Kapitalizacja Ilość okresów
roczna 1
półroczna 2 (dwa półrocza w roku)
kwartalna 4 (cztery kwartały w roku)

 

Przykład

Skorzystaj z własnych danych lub pobierz plik z danymi.

Porównujesz oferty dwóch banków. Bank A oferuje oprocentowanie lokat na poziomie 5% w skali roku z kwartalną kapitalizacją odsetek, w banku B oprocentowanie wynosi 5,5% lecz okres kapitalizacji jest dłuższy, wynosi pół roku. Który bank wybrać?

Korzystając w Excelu z formuły EFEKTYWANA oblicz roczną efektywną stopę oprocentowania lokat, tak jak zrobiono to w poniższym przykładzie. Plik z danymi do przykładu możesz pobrać ze strony internetowej.

 

Bank A

=EFEKTYWNA(5%;4)

Bank B

efektywna stopa procentowa excel formula

Efektywna stopa procentowa w Banku A wynosi 5,09%, w Banku B jest równa 5,58%. Oznacza to, że zakładając lokatę w wysokości 10 000 PLN w Banku B po roku czasu otrzymamy o 48,11 zł więcej odsetek niż w Banku A.

10000*(5,58%-5,09%)=48,11

[related_posts limit=”5″]

Opublikowano

Adresowanie bezwzględne

[sg_popup id=1]
[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Adresowanie bezwzględne sprawia, że podczas kopiowania formuły, wstawianie lub usuwania kolumn lub wierszy formuła odwołuje się zawsze do tych samych komórek.[/box]

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Odwołanie bezwzględne charakteryzuje się symbolami dolara $ wstawionymi w adres komórki.

Przykłady adresów bezwzględnych: $A$1, $B$7, $B$3:$B$7[/box]

Symbol dolara można wstawić do adresu wpisując go z klawiatury lub wciskając na klawiaturze F4.

F4 wstawianie dolarów excel

Przykład 1

 1. Klikam na komórkę F1.
 2. Wpisuję formułę =A1.
 3. Na klawiaturze wciskam przycisk F4, w efekcie w adresie komórki pojawiają się symbole dolara.
 4. Kopiuję formułę dwie kolumny w prawo i trzy wiersze w dół.
 5. Po skopiowaniu formuła zwraca zawsze ten sam wynik.

blokowanie dolarami przykład excel

Efektem zastosowania adresowania bezwzględnego jest taka sama formuła w każdej komórce, co ilustruje poniższy rysunek.

adresowanie bezwzględne excel

Przykład 2

Ceny podane w złotówkach (PLN) należy przeliczyć po kursie dolara australijskiego (AUD), podanego w komórce D3 na ceny w dolarach australijskich.

adresowanie bezwzgledne dolary excel

 1. Zaznacz komórkę F3.
 2. Wprowadź formułę =B3/D3.
 3. Po kliknięciu na adres komórki D3 na klawiaturze wciśnij klawisz F4, w efekcie do adresu zostaną wstawione symbole $.
 4. Ostateczna formuła będzie miała następującą postać =B3/$D$3.
 5. Skopiuj formułę na pozostałe komórki w kolumnie F.

Zastosowanie adresu bezwzględnego, sprawi, że po skopiowaniu formuły, ceny z kolumny B będą zawsze dzielone przez wartość wprowadzoną do komórki D3, co ilustruje poniższy rysunek.

adresowanie bezwzgledne blokowanie dolarami komorek excel

[related_posts limit=”5″]

Opublikowano

Test z Excela podczas rozmowy o pracę.

Pobierz przykładowe zadania rekrutacyjne 

Przykadowe zadania rekrutacyjne – wersja angielska

Wielu pracodawców wymaga od kandydatów znajomości programu MS Excel. W zależności od stanowiska oczekuje się mniej lub bardziej zaawansowanej znajomości tego programu.

W CV lub liście motywacyjnym nie warto kłamać, na temat posiadanych umiejętności, gdyż coraz częściej jednym z elementów rekrutacji jest test sprawdzający znajomość Excela.

Testy sprawdzające znajomość programu wyglądają podobnie. Składają się z kilku zadań. Dane, przygotowane są w arkuszach, a polecenia mogą być przekazane ustnie lub będą wydrukowane.

Warto podkreślić, że testy te odbywają się pod presją czasu, zwykle na rozwiązanie zadań kandydat ma od 15 do 30 minut.

Trudno przewidzieć, jakich pytań oczekiwać w czasie testu, wszystko zależy od stanowiska, na jakie odbywa się rekrutacja. Jednak na podstawie rozmów z osobami szukającymi pracy wyłania się pewien standardowy zestaw zagadnień pojawiających się w czasie testów, a są to:

 • Tabele przestawne (ang. Pivot Table),
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (ang. VLOOKUP),
 • Funkcja JEŻELI (ang. IF),
 • Umiejętność zamrażania adresów komórek (tzw. dolary) – często kandydaci proszeni są o zrobienie w Excelu Tabliczki Mnożenia.

Tabliczkę mnożenia jest w stanie bezbłędnie przy pierwszym podejściu wykonać mniej niż 20% osób!

Należy też uważać na pułapki. Do najczęstszych należą liczby w formacie tekstowym, brakujące nagłówki kolumn w zakresie danych źródłowych dla tabeli przestawnej, a w przypadku funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO zbędne spacje oraz powtarzające się rekordy.

Poniżej zamieszczony został przykładowy plik z zadaniami oraz link do strony z testem znajomości programu MS Excel.

http://testy.forumszkoleniowe.com.pl/

Najlepszym sposobem przygotowania się do testu jest wykonanie jak największej ilości ćwiczeń. W Internecie można znaleźć wiele bezpłatnych materiałów.

Dobrym rozwiązaniem jest zapisanie się na intensywne szkolenie, np. na poziomie średniozaawansowanym. Na szkoleniu można zawsze zadać trenerowi pytania, poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, wymienić swoje spostrzeżenia i doświadczenia z innymi uczestnikami, co jest niewątpliwą przewagą szkoleń nad nauką indywidualną, co więcej, często uczestnicy takich szkoleń mogą kontaktować się z trenerami przed i po zakończeniu kursu. Dodatkowo wpisane w CV szkolenie może wyróżnić Ciebie z pośród innych kandydatów.

Powodzenia w czasie rekrutacji! 


ebook Excel 32 Zadania Rekrutacyjne z rozwiązaniami krok po kroku


ebook Excel 32 Zadania Rekrutacyjne z rozwiązaniami krok po kroku

[related_posts limit=”5″]