Opublikowano

Kolejność działań matematycznych w Excelu

Kolejność działań matematycznych określa, które z obliczeń mają być wykonane jako pierwsze, aby osiągnąć prawidłowy wynik. Kolejność działań matematycznych w Excelu jest taka sama jakiej uczyliśmy się w szkole na matematyce.

Najpierw wykonaj obliczenia w nawiasach, później oblicz potęgi i pierwiastki, następnie wykonaj mnożenie i dzielenie, a na końcu dodawanie i odejmowanie.

Jeżeli w obliczeniach następuje po sobie mnożenie i dzielenie lub dodawanie i odejmowanie, to obliczenia wykonujemy po kolei tak jak są zapisane, czyli od lewej do prawej strony.