Archive | Listopad, 2019

Blokowanie kolumn i wierszy w arkuszu Excela

Blokowanie górnego wiersza Kliknij na dowolną komórkę w arkuszu. Upewnij się, że jako pierwszy na ekranie widzisz wiersz, który ma zostać zablokowany. Na wstążce programu przejdź do karty Widok. Kliknij ikonkę Zablokuj okienka, a następnie z wyświetlonej listy wybierz Zablokuj górny wiersz. Między zablokowanym wierszem, a kolejnym pojawi się cienka czarna linia. Przesuń zawartość arkusza […]

Continue Reading