Opublikowano

Tabela przestawna – układ klasyczny

Tabele przestawne (Pivot Tables) to jedno z najpotężniejszych narzędzi Excela do analizy danych. Z pomocą tabel przestawnych z łatwością można podsumować dane wyeksportowane do Excela z dowolnego systemu finansowego, sprzedażowego, logistycznego, bazy danych lub innego. Tabele przestawne to narzędzie bardzo często wykorzystywane przez pracowników różnych działów w firmie, działów sprzedaży, marketingu, a w szczególności pracowników działów finansowych. Żaden analityk nie może wyobrazić sobie swojej pracy bez tabel przestawnych. W wielu ogłoszeniach o prace jedną z wymaganych od kandydata umiejętności jest tworzenie raportów i analiza danych z pomocą tabel i wykresów przestawnych.

Wstawianie tabel przestawnych nie jest rzeczą trudną, w Excelu od wersji 2013 pojawiła się nawet funkcja Polecanych Tabel Przestawnych. Na podstawie źródłowego zakresu danych Excel sam proponuje różne układy tabel przestawnych. Wystarczy wybrać interesujący nas układ, a program sam wstawi tabelę przestawną do arkusza.

Często wykorzystywany jest układ klasyczny tabeli przestawnej. Poniżej znajduje się instrukcja, jak wstawić tabelę w takim właśnie układzie. Należy pamiętać, że domyślnym układem tabel przestawnych jest układ kompaktowy.

Wstawianie tabeli przestawnej w układzie klasycznym

Na podstawie dostępnych danych źródłowych należy podsumować ilość turystów w podziale na kraje i lata.

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie danych.
 2. Na wstążce programu przejdź do karty Wstawianie (Insert) i kliknij ikonkę Tabela Przestawna (Pivot Table).
 1. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Tworzenie tabeli przestawnej.
 2. W polu Tabela/zakres (Table/Range) upewnij się, że program wykrył wszystkie dane źródłowe.
 3. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja utworzenia tabeli przestawnej w Nowym arkuszu (New worksheet).

Prawidłowe ustawienia pokazano na poniższym rysunku.

 1. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 2. Do skoroszytu został wstawiony nowy arkusz, zawierający tabelę przestawną.
 3. Prawym klawiszem myszki kliknij na podgląd tabeli przestawnej, a następnie z listy wybierz Opcje tabeli przestawnej (PivotTable Options).
 1. W okienku Opcji Tabeli Przestawnej (PivotTable Options) przejdź do karty Wyświetlanie (Display).
 2. Odszukaj i kliknij na karcie Wyświetlanie (Display) opcję Układ klasyczny tabeli przestawnej (Classic PivotTable layout).
 1. Zatwierdź wprowadzone zmiany klikając przycisk OK.
 2. W arkuszu pojawi się siatka tabeli przestawnej w układzie klasycznym.
 1. Uwaga! Jeżeli klikniesz na komórkę poza tabelą przestawną, tabela zniknie.
 2. Z listy Pola tabeli przestawnej (PivotTable Fields) przeciągnij Kraj do obszaru Upuść pola wierszy tutaj (Drop Row Fields Here).
 1. Z listy Pola tabeli przestawnej (PivotTable Fields) przeciągnij Rok do obszaru Upuść pola kolumn tutaj (Drop Column Fields Here).
 1. Z listy Pola tabeli przestawnej (PivotTable Fields) przeciągnij Liczbę osób do obszaru Upuść pola wartości tutaj (Drop Value Fields Here).

Poprawnie przygotowaną tabelę przestawną w układzie klasycznym prezentuje poniższy rysunek.