Opublikowano

Metry kwadratowe – formatowanie liczb

Excel nie dysponuje wbudowanym formatem liczb dla przedstawienia takich jednostek jak metry kwadratowe lub metry sześcienne. Jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie niestandardowego formatu liczb i napisanie własnego kodu.

Do pustej komórki wprowadź symbol liczby 2 w indeksie górnym. W tym celu a wstążce programu przejdź do karty Wstawianie i kliknij ikonkę Symbol.

W okienku zawierającym różne symbole wybierz liczbę dwa w indeksie górnym,kliknij przycisk Wstaw, a następnie przycisk Zamknij.

W komórce pojawi się liczba dwa w indeksie górnym. Zaznacz liczbę na Pasku formuły, skopiuj ją wciskając na klawiaturze CTRL+C, a następnie wciśnij przycisk ESC, aby wyjść z Paska formuły.

Zaznacz komórki z liczbami, które chcesz sformatować i wywołaj okienko formatowania komórek. W okienku w karcie Liczby przejdź do kategorii Niestandardowe. W polu Typ wpisz następujący kod

# ##0,00" m²"

Pamiętaj, że dwójkę do podawanego wprowadzanego kodu należy wkleić wciskając na klawiaturze CTRL+V. Zatwierdź nowy format liczb klikając przycisk OK.

W efekcie wszystkie zaznaczone wcześniej komórki mają format metrów kwadratowych. W analogiczny sposób można sformatować liczby jako metry sześcienne, miligramy i inne wymagające specjalnego symbolu.